Extern Vertrouwenspersoon

Grensoverschrijdende gedragingen die voortvloeien uit ongewenste omgangsvormen zijn een bedreiging voor uw personeel en organisatie. Hierdoor heeft u als het ware een besmetting binnen uw organisatie die vaak meerdere fronten aantast buiten alleen de twee partijen. Het tast naast dat het de gezondheid van uw personeel verslechtert ook de sfeer op de werkvloer aan. Dit resulteert voor uw bedrijf in een hoog percentage en kostenplaatje aan ziekteverzuim, re-integratie trajecten en voornamelijk het personeelsverloop.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Om beleid te creëren binnen uw bedrijf betreft psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten) kunt u mij als professioneel, gecertificeerd extern vertrouwenspersoon inschakelen. Samen kijken we naar de juiste aanpak om binnen uw bedrijf zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.

Psychosociale arbeidsbelasting en de daaruit voortvloeiende psychische en psychosomatische klachten blijven sterk aanwezig binnen het werkleven. Er is dan ook grote behoefte aan instrumenten en kennis die psychosociale arbeidsbelasting kunnen meten. Hiervoor maak ik gebruik van een en dezelfde methodiek zodat uw bedrijf op alle fronten positief, preventief werk levert om de psychosociale arbeidsbelasting maximaal tegen te gaan. Hierdoor is uw bedrijf samen met mij als vertrouwenspersoon volledig gericht op een goed, gezond en veilig werkgeverschap.